Spotkania modlitewne dla rodzin z dziećmi

Spotkania modlitewne dla rodzin z dziećmi

Spotkania dla rodzin szczególną popularnością cieszą się wśród małżeństw z małymi dziećmi.

Osią każdego z tych spotkań jest Słowo Boże, które każdorazowo jest rozeznawane na to spotkanie. Wybrane Słowo Boże jest odczytane oraz przedstawiana w taki sposób, by był zrozumiały nawet dla 4-5 latków. Na spotkaniu jest czas na taniec i śpiew oraz na skupienie i modlitwę.

Termin spotkania: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 18.30 w kaplicy św. Krzysztofa.

Spotkanie trwa 60 min.

Warsztaty dla małżeństw

Warsztaty dla małżeństw

Spotkanie formacji małżeńskiej

Termin:13.01.2018, godz. 11.00 -13.00

Miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 60

Kaplica św. Krzysztofa

 

Rodzina chrześcijańska

Rodzina chrześcijańska

Mocni w Duchu Rodzina

Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół.

„Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi się stopniowo, poprzez wychowanie, wprowadzana jest we wspólnotę ludzką, ale także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół.”

ADHORTACJA APOSTOLSKA O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM FAMILIARIS CONSORTIO. Jan Paweł II