Kurs do bierzmowania dla dorosłych

Kurs do bierzmowania dla dorosłych

Rozpoczynamy kolejny kurs do bierzmowania dla dorosłych. Pierwsze spotkanie w środę, 17 stycznia, o godz. 19.00 w kawiarence. Kurs obejmuje 9 spotkań i później jest bierzmowanie w katedrze. Poinformujmy znajomych o takiej możliwości.

Spotkania modlitewne dla rodzin z dziećmi

Spotkania modlitewne dla rodzin z dziećmi

Spotkania dla rodzin szczególną popularnością cieszą się wśród małżeństw z małymi dziećmi.

Osią każdego z tych spotkań jest Słowo Boże, które każdorazowo jest rozeznawane na to spotkanie. Wybrane Słowo Boże jest odczytane oraz przedstawiana w taki sposób, by był zrozumiały nawet dla 4-5 latków. Na spotkaniu jest czas na taniec i śpiew oraz na skupienie i modlitwę.

Termin spotkania: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 18.45 w kaplicy św. Krzysztofa.

Spotkanie trwa 45 min.